Τεκμήριο IGM- PH-095-2019 - Φωτογραφία Νέων Φούρνων

Original Ψηφιακά Αντίγραφα not accessible

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

IGM- PH-095-2019

Τίτλος

Φωτογραφία Νέων Φούρνων

Χρονολογία(ες)

 • Δεκαετία 1980 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Παραχώρηση από τον Γ. Μαχαίρα (30/11/2012)

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Τμηματική εσωτερική άποψη του κτηρίου Νέοι Φούρνοι. Διακρίνονται οι συστάδες των φούρνων κι το μαντεμένιο καρότσι για το κωκ. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Προσθήκες υλικού

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

   Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

   Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

   Εργαλεία έρευνας

   Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

   Εντοπισμός πρωτοτύπων

   Αρχείο Γ. Μαχαίρα

   Εντοπισμός αντιγράφων

   Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

   Σχετιζόμενες περιγραφές

   Περιοχή παρατηρήσεων

   Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

   Σημεία πρόσβασης

   Τόποι

   Ονόματα

   Είδη

   Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

   Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

   Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

   Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

   Ψηφιακά Αντίγραφα (Master) της περιοχής δικαιωμάτων

   Ψηφιακά Αντίγραφα (Αναφορά) της περιοχής δικαιωμάτων

   Ψηφιακά Αντίγραφα (Thumbnail) της περιοχής δικαιωμάτων

   Περιοχή εισαγωγών