Τεκμήριο IGM-MC-327a-b/2012 - Ατμομηχανές

Περιοχή αναγνώρισης

Κωδικός αναγνώρισης της ενότητας περιγραφής

IGM-MC-327a-b/2012

Τίτλος

Ατμομηχανές

Χρονολογία(ες)

  • Τέλη 19ου αιώνα (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Μέγεθος και υπόστρωμα της ενότητας περιγραφής (ποσότητα, όγκος ή διαστάσεις)

Μήκος: 2,13
Πλάτος: 2,90
Ύψος: 1,29 (από το δάπεδο)

Περιοχή πλαισίου παραγωγής

Όνομα του παραγωγού

Βιογραφικό σημείωμα

Φορέας διατήρησης του αρχείου

Ιστορικό της ενότητας περιγραφής

Διαδικασία πρόσκτησης

Περιοχή περιεχομένου και διάρθρωσης

Παρουσίαση περιεχομένου

Ατμομηχανές (2) που έδιναν κίνηση στις αντλίες απορρόφησης (IGM-MC-326a-b/2012).

Επιλογές, εκκαθαρίσεις και τελική διατήρηση

Μέταλλο

Προσθήκες υλικού

Εταιρία Παροχής Αερίου Αττικής

Σύστημα ταξινόμησης

Περιοχή όρων πρόσβασης και χρήσης

Όροι πρόσβασης

Όροι αναπαραγωγής

Γλώσσα(ες) των τεκμηρίων

  • Γαλλικά

Αλφάβητο(α) των τεκμηρίων

  • Λατινικό

Σημειώσεις για τη γλώσσα και γραφή των τεκμηρίων

Φυσικά χαρακτηριστικά και τεχνικές προϋποθέσεις

Πολύ καλή

Εργαλεία έρευνας

Περιοχή συμπληρωματικών πηγών

Εντοπισμός πρωτοτύπων

Εντοπισμός αντιγράφων

Συμπληρωματικές πηγές / σχετικές ενότητες περιγραφής

Σχετιζόμενες περιγραφές

Σημείωση δημοσίευσης

Συντηρήθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία με γεννήτρια σε συνδυασμό με τις αντλίες απορρόφησης.

Περιοχή παρατηρήσεων

Σημείωση

Το 1989 χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού (ΦΕΚ 389/Β/25-05-1989

Εναλλακτικός(οί) κωδικός(οί) αναγνώρισης

Σημεία πρόσβασης

Θέματα

Τόποι

Ονόματα

Είδη

Περιοχή ελέγχου της περιγραφής

Κατάσταση επεξεργασίας της εγγραφής

Επίπεδο λεπτομέρειας της περιγραφής

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της περιγραφής

Παρατηρήσεις και Όνομα Αρχειονόμου

Θάλεια Σπυριδάκι

Περιοχή εισαγωγών