Εμφανίζει 1 αποτελέσματα

Αρχειακές Περιγραφές
IGM- PH-099-2019 · Τεκμήριο · Δεκαετία 1980

Άποψη του κτηρίου Καθαρτήρια. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.