Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Τεκμήριο IGM- PH-065-2019 - Φωτογραφία Αεριοφυλακίου 2

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αντικειμένου

IGM- PH-065-2019

Τίτλος

Φωτογραφία Αεριοφυλακίου 2

Ημερομηνία δημιουργίας

  • 1978-1981 (Δημιουργία)

Επίπεδο περιγραφής

Τεκμήριο

Διαστάσεις

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Ημερομηνία κτήσης

Τρόπος κτήσης

Παραχώρηση από τον Γ. Μαχαίρα (30/11/2012)

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Περιγραφή

Γενική άποψη του Αεριοφυλακίου 2 (σημ. Innovathens). Το κτήριο βρίσκεται σε αχρησία. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Υλικά

Στοιχεία πωλητή / δωρητή

Σύστημα ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι Πρόσβασης

Όροι Αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του Υλικού

Σημειώσεις Γλώσσας και Γραφής

Κατάσταση

Εργαλείο Έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των Πρωτότυπων

Αρχείο Γ. Μαχαίρα

Εντοπισμός των Αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές Περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία Πρόσβασης

Τόπος δημιουργίας

Δημιουργός

Πεδίο Ελέγχου Εργασιών της Περιγραφής

Status

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

IGM_PH_065_2019.jpg

Τύπος μέσου

Εικόνα

Mime-type

image/jpeg

Μέγεθος αρχείου

73.6 KiB

Μεταφορτώθηκε

20 Δεκεμβρίου 2019 5:02 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Αναφορά

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Δημιουργός

Τόπος δημιουργίας