Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Φωτογραφικό αρχείο

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) παρουσίασης

Ιεραρχημένοι όροι

Φωτογραφικό αρχείο

Equivalent terms

Φωτογραφικό αρχείο

Σχετικοί όροι

Φωτογραφικό αρχείο

84 αποτελέσματα από Φωτογραφικό αρχείο

84 results directly related Exclude narrower terms

Φωτογραφία Αεριοφυλακίου 2

 • IGM- PH-064-2019
 • Τεκμήριο
 • 1978-1981

Γενική άποψη του Αεριοφυλακίου 2 (σημ. Innovathens). Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Αεριοφυλακίου 2

 • IGM- PH-066-2019
 • Τεκμήριο
 • 1978-1981

Γενική άποψη του Αεριοφυλακίου 2 (σημ. Innovathens). Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Αεριοφυλακίου 2

 • IGM- PH-062-2019
 • Τεκμήριο
 • 1978-1981

Γενική άποψη του Αεριοφυλακίου 2 (σημ. Innovathens). Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Αεριοφυλακίου 2

 • IGM- PH-065-2019
 • Τεκμήριο
 • 1978-1981

Γενική άποψη του Αεριοφυλακίου 2 (σημ. Innovathens). Το κτήριο βρίσκεται σε αχρησία. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Αεριοφυλακίου 2

 • IGM- PH-063-2019
 • Τεκμήριο
 • 1978-1981

Γενική άποψη του Αεριοφυλακίου 2 (σημ. Innovathens). Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Αθήνας

 • IGM- PH-054-2019
 • Τεκμήριο
 • 1978-1981

Άποψη της πόλης της Αθήνας. Διακρίνεται στο βάθος το εργοστάσιο φωταερίου. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Ατμολέβητα

 • IGM- PH-079-2019
 • Τεκμήριο
 • Δεκαετία 1980

Οι ατμολέβητες Babcock & Wilcox. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Δεξαμενών Καθαρισμού

 • IGM- PH-100-2019
 • Τεκμήριο
 • Δεκαετία 1980

Τμηματική εσωτερική άποψη των Δεξαμενών Καθαρισμού. Διακρίνονταν οι μεγάλες δεξαμενές όπου αφαιρούνταν το υδρόθειο από το φωταέριο. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Καθαρτηρίων

 • IGM- PH-099-2019
 • Τεκμήριο
 • Δεκαετία 1980

Άποψη του κτηρίου Καθαρτήρια. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Φωτογραφία Καθαρτηρίων

 • IGM- PH-097-2019
 • Τεκμήριο
 • Δεκαετία 1980

Τμηματική εσωτερική άποψη του κτηρίου Καθαρτήρια. Ασπρόμαυρο ψηφιακό αντίγραφο απο το αρχείο Γ. Μαχαίρα.

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 84