Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Εμφανίζει 2 αποτελέσματα Αρχειακές Περιγραφές

Υψηλού επιπέδου περιγραφές

Δίπλωμα

  • IGM-AR-312a/2012
  • Τεκμήριο
  • 14/06/1938

Δίπλωμα με το οποίο επιβραβεύεται ο κύριος Κάρολος Ρωμούσης για τις καλές και πιστές υπηρεσίες του στο εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας

Union Syndicale de l’ Industrie du Gaz en France

Μετάλλιο

  • IGM-AR-312b/2012
  • Τεκμήριο
  • 14/06/1938

Αργυρό μετάλλιο με το οποίο επιβραβεύεται ο Κάρολος Ρωμούσης για τις καλές και πιστές υπηρεσίες του στο εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας. Φέρει διαφορετικές παραστάσεις σε κάθε πλευρά. Στην πρώτη αναπαριστάται ένας Πάνας (;) ο οποίος ζεσταίνεται με...

Union Syndicale de l’ Industrie du Gaz en France