Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Εμφανίζει 1 αποτελέσματα Αρχειακές Περιγραφές

Υψηλού επιπέδου περιγραφές

Σφραγίδα

  • IGM-AR-401/2013
  • Τεκμήριο
  • 1887-1900

Σφραγίδα στρογγυλού σχήματος από το εργοστάσιο. Στο κέντρο της σφραγίδας υπάρχει διακοσμητικό σύμπλεγμα των γραμμάτων S, A και G, ενώ περιμετρικά αναγράφεται ανεστραμμένα: Société du gaz d'Athènes et autres villes. Η συγκεκριμένη σφραγίδα αγο...

Société du gaz d'Athènes et autres villes