Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Α - Ταχυθερμαντήρας

Πεδίο Αναγνώρισης

Κωδικός αντικειμένου

IGM-WH-104/2011-Α

Τίτλος

Ταχυθερμαντήρας

Ημερομηνία δημιουργίας

Επίπεδο περιγραφής

Διαστάσεις

Πεδίο Πλαισίου Παραγωγής

Δημιουργός

Ημερομηνία κτήσης

Τρόπος κτήσης

Πεδίο Περιεχομένου και Διάρθρωσης

Περιγραφή

Υλικά

Στοιχεία πωλητή / δωρητή

Σύστημα ταξινόμησης

Πεδίο Όρων Πρόσβασης και Χρήσης

Όροι Πρόσβασης

Όροι Αναπαραγωγής

Γλώσσα των Τεκμηρίων

Γραφή του Υλικού

Σημειώσεις Γλώσσας και Γραφής

Κατάσταση

Εργαλείο Έρευνας

Πεδίο Συμπληρωματικών Πηγών

Εντοπισμός των Πρωτότυπων

Εντοπισμός των Αντιγράφων

Συνδεόμενες Ενότητες Περιγραφής

Σχετικές Περιγραφές

Πεδίο Παρατηρήσεων

Εναλλακτικοί Κωδικοί

Σημεία Πρόσβασης

Είδος

Τόπος δημιουργίας

Δημιουργός

Πεδίο Ελέγχου Εργασιών της Περιγραφής

Status

Επίπεδο λεπτομέρειας

Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης και διαγραφής

Μεταδεδομένα ψηφιακού αντικειμένου

Όνομα αρχείου

DSC_0100_.jpg

Τύπος μέσου

Εικόνα

Mime-type

image/jpeg

Μέγεθος αρχείου

215.7 KiB

Μεταφορτώθηκε

10 Νοεμβρίου 2016 3:30 π.μ.

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Master

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Αναφορά

Πεδίο δικαιωμάτων ψηφιακού αντικειμένου Thumbnail

Πεδίο Πρόσκτησης

Είδος

Δημιουργός

Τόπος δημιουργίας