Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Gravenhage

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) παρουσίασης

Ιεραρχημένοι όροι

Gravenhage

Equivalent terms

Gravenhage

Σχετικοί όροι

Gravenhage

2 αποτελέσματα από Gravenhage

2 results directly related Exclude narrower terms

Μετρητής

  • IGM-MT-11/2011
  • Τεκμήριο
  • 1962

Ξηρός μετρητής αερίου, ολλανδικής κατασκευής, χρονολογίας 1962. Στο πάνω μέρος φέρει μεταλλική ετικέτα με τα κατασκευαστικά στοιχεία του μετρητή. Συγκεκριμένα, αναγράφεται: "Gasmeter", η εταιρία κατασκευής ("N.V. De Ned. Gasmeterfab...

N. V. De N.E.D. Gasmeterfabriek George Wilson

Μετρητής

  • IGM-MT-41/2011
  • Τεκμήριο
  • 1962

Ξηρός μετρητής αερίου, ολλανδικής κατασκευής, χρονολογίας 1962. Στο πάνω μέρος φέρει μεταλλική ετικέτα με τα κατασκευαστικά στοιχεία του μετρητή. Συγκεκριμένα, αναγράφεται: "Gasmeter", η εταιρία κατασκευής ("N.V. De Ned. Gasmeterfab...

N. V. De N.E.D. Gasmeterfabriek George Wilson